Wycena nieruchomości

Teoretycznie proces wyceny nieruchomości nie wydaje się nadto skomplikowany. Niestety, jak to często bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wycena danej nieruchomości nie zawsze będzie prosta. W niektórych przypadkach może być wręcz niemożliwa do realizacji. Warto zatem skorzystać z profesjonalnego wsparcia ze strony rzeczoznawcy majątkowego. Tylko on uprawniony jest do sporządzenia dokumentu urzędowego nazywanego operatem szacunkowym.  Żeby uzyskać prawo do wykonywania zawodu, rzeczoznawca musi spełnić szereg wymagań dotyczących wykształcenia i odbytej praktyki. Przygotowana przez niego wycena uwzględnia nie tylko czynniki zewnętrzne i subiektywne, ale również twarde czynniki techniczne. Będzie więc stanowić profesjonalne i trudne do podważenia uzasadnienie naszej wyceny.

Fragment artykułu https://otico.pl/blog/jak-wycenic-nieruchomosc/