Anna Jamro – rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia Ministra Infrastruktury Nr 5280

  • absolwentka Politechniki Krakowskiej – Wydziału Inżynierii Lądowej na kierunku budownictwo lądowe, specjalność mechanika komputerowa
  • studia podyplomowe z szacowania nieruchomości – Politechnika Krakowska i Uniwersytet Ekonomiczny
  • członek Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Wyceną nieruchomości zajmuje się od 2011 roku.

Wykonuje wyceny dla:

  • klientów indywidualnych
  • firm
  • jednostek samorządu terytorialnego
  • banków
  • kancelarii prawnych
  • urzędów skarbowych

W swoim dorobku ma zarówno nieruchomości typowe (działki pod zabudowę: mieszkaniową, usługową, przemysłową, lokale mieszkalne i użytkowe, grunty rolne i leśne, domy jednorodzinne, kamienice) jak i nieruchomości komercyjne takie jak: galerie handlowe, pensjonaty, restauracje, stacje diagnostyczne, hale magazynowe i produkcyjne.

Wykonywała również wyceny nietypowych nieruchomości takich jak : oczyszczalnia ścieków czy kurnik

Odzwierciedleniem podejścia do jej pracy jest motto:

Praca daje okazję odnalezienia samego siebie. Własnej rzeczywistości dla siebie i nikogo innego.

Bolesław Prus “Lalka”